FAIL (the browser should render some flash content, not this).Zatvoreni Kamini

Zatvoreni kamini pored estetike pružaju znatno veći stepen iskorišćenja toplote samim tim i racionalniju potrošnju čvrstog goriva. Stepen iskorišćenja kod ovih tipova kamina iznosi 50-60 %.

Skica 2

U lepo oblikovanom kaminu smešteno je metalno ložište od gusa sa dograđenom komorom za prenos toplote sa ložišta na struju vazduha. Kamin se loži sa čvrstim gorivom (drvo, ugalj, briketi raznih vrsta). Prilikom loženja vrata su otvorena, a kada se metalno ložište zagreje, primetićete da kroz rešetke počinje da struji topao vazduh (sekundarni vazduh).On ulazi iz prostorije kroz rešetku (a), prolazi kroz komoru iza ložišta, zagreva se do 200 °C i izlazi kroz dve rešetke (b) u prostoriju.

Skica 2    Skica 3

Design by Multinet Networks - 2009.